Zakladatel projektu Adam Lelek se fotografování a dokumentaristice profesionálně věnuje více než 20 let. Díky nekonvenčnímu pohledu na svět, ojedinělým nápadům, touhou přiblížit lidem krásy z celého světa, ale také pílí a kreativním přístupem k práci dokázal vytvořit a oživit projekt, který do českých škol přináší především motivaci a touhu ke vzdělávání. Během posledních deseti let strávil Adam v součtu měsíců v zahraničí přes čtyři roky, během kterých vedl více jak čtyřicet expedičních výprav do nejodlehlejších koutů naší planety. Významnou měrou se podílí na tvorbě, prezentaci i realizaci všech programů, které v rámci projektu Planeta Země 3000 vznikly, vznikají a vzniknou. Expedice v rámci projektu Planeta Země 3000: Nový Zéland 2003, Východní Afrika 2004, Indonésie 2005, Austrálie 2006, Brazílie 2007, Indie 2008, Česká republika 2009, Čína 2010, Ekvádor a Galapágy 2011, Madagaskar 2012, Indonésie 2013, Keňa a Etiopie 2014, Filipíny 2015, Brazílie 2016, Myanmar 2017
„Ke své práci přistupuji maximálně profesionálně. Nejdůležitější pro mě je zachytit obraz světa v jeho nejpřirozenější podobě. K tomu mi pomáhají nejen dlouholeté zkušenosti fotografa, ale také intuice, cit a v neposlední řadě profesionální technické vybavení. Projekt Planeta Země 3000 se zrodil v mé hlavě již před více než 12 lety. Od té doby jsme společně s mým týmem ušli dlouhou a někdy strastiplnou cestu. Během té jsme dokázali vytvořit smysluplný projekt a získat si důvěru našich diváků, čehož si nesmírně vážím. Pevně věřím, že výsledky naší práce budou i nadále plnit očekávání nejen pedagogů, ale i žáků a studentů, kteří se našich projekcí zúčastní. Rád bych osobně poděkoval všem, kteří projektu Planeta Země 3000 důvěřují, a přeji nám všem příjemnou spolupráci na projektu, který obohacuje nás všechny.“