Vybrat jako téma šestého programu Českou republiku byl opravdu odvážný počin. Náš domov všichni dobře známe, všichni si přejeme, aby se v pořadech o České republice objevila témata právě z toho našeho regionu. Zpracovat program „Česká republika – země známá neznámá“ byl pro nás opravdu oříšek. Na druhou stranu to pro nás byla velká výzva, zkušenost k nezaplacení a také velká zkouška, ve které jsme u vás obstáli a my si toho dodnes nesmírně vážíme. V rámci programu „Česká republika – země známá neznámá“, který jsme uvedli v sezóně 2010/2011, jsme se vypravili nejen na naši nejvyšší horu Sněžku, ale také do uhelných dolů. Poznali jsme detaily i zákulisí unikátní vlčnovské tradice jízdy králů. Poznali jsme i zvířecí obyvatele naší země a mnohé další její krásy.